Poradenství a Kraniosakrální ošetření

Pracuji formou osobní nebo telefonické konzultace, při které vám nabídnu bezpečný a láskyplný prostor pro vaše témata.
Vše, s čím se momentálně potýkáte, co prožíváte, co se vás nejvíce dotýká, můžete sdílet a projevit. Společně pak nahlédneme váš potenciál, možnosti, jak se k situaci postavit, co je právě důležité udělat jako první krok a co je v této chvíli pro vás osobně nejlepší.
Každý máme v sobě zdroje, o které se můžeme opřít, pomohu vám je objevit a posílit tak, abyste se stali sami sobě oporou a situaci zvládli.
Během konzultace kombinuji různé metody, které cítím jako vhodné a společně se na nich domluvíme.

Jsi tím, co je tvým hlubokým a vytrvalým přáním,
neboť tvé přání je tvá vůle,
tvá vůle je tvé úsilí
a tvé úsilí je tvůj osud.

(Hinduistické upanišady)

Chcete více porozumět sobě a druhým?

Nabízím individuální poradenství všem, kteří hledají nový směr svého života nebo potřebují lépe porozumět situaci, ve které se momentálně nacházejí. Pro každého, kdo cítí ve svém životě zmatek, úzkost, nepohodlí, cítí se osamocen se svým strachem nebo potřebuje pochopení a pocit přijetí.

Kraniosakrální ošetření

Kdy vznikla tato metoda a co znamená?

Název kraniosakrální biodynamika (někdy také psáno jako craniosacrální) vychází z latinských termínů cranium – lebka a sacrum – kost křížová. Tato technika má své kořeny v oboru tradiční medicíny nazývané osteopatie. Americký osteopat Dr. W. Sutherland se specializoval na počátku 20. století na práci s kraniosakrálním systémem a vytvořil teorii o rytmickém pohybu mozkomíšního moku, který se přenáší prostřednictvím tekutin v buňkách do celého těla. Jeho následovníci pak vnesli do kraniosakrální terapie další biodynamický rozměr a vyvinuli účinnou metodu, která užívá pohmatu a jemných manuálních technik k podpoření těla v jeho schopnosti se samoléčit a rebalancovat. 

Organismus je schopen se sám léčit

Jde o metodu holistickou, což znamená, že vnímá živý organismus jako dokonalý a provázaný celek. Ten je tvořen mnoha úrovněmi (tělesnou, emocionální a mentální, ale i lymfatickým, nervovým či imunitním systémem, vnitřními orgány apod.) a především pak vztahy mezi nimi. Tato metoda vychází z předpokladu, že každý organismus je schopen se sám léčit a obnovovat rovnováhu, obnovovat zdraví a tím harmonizovat celý systém, aby se navrátil k původní celistvosti.

V průběhu ošetření dochází k zesílení přirozených jemných rytmů v těle klienta. Neinvazivními technikami ošetřující podporuje rozpuštění ohnisek napětí a obnovení mikropohybu buněk v těchto místech. Do systému klienta nic nevkládá, ani nic nebere. Pouze podporuje samouzdravující procesy a uvádí celý tělesný systém zpět do rovnováhy.

Jak ošetření probíhá?

Při ošetření klient leží oblečený na lehátku v pohodlné poloze a terapeut mu podle potřeby a po dohodě přikládá ruce na různé části těla, především na hlavě, páteři či končetinách. Ošetření je velice příjemné a uklidňující. Pouze skrze uvolnění může docházet k posílení a obnovujícím schopnostem samoléčení.

Co můžete očekávat, když projevíte zájem o mé služby?

  • nalezení vlastních sebeuzdravujících sil
  • zcela nový náhled na váš současný stav
  • bezpečné sdílení všech vašich problémů
  • léčení minulých zranění a emočních bloků
  • celostní přístup a individuální péči
  • důvěrnost informací